ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na: przygotowaniu podłoża, zakupie wykładziny PCV dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu wraz z dostawą i montażem w pomieszczeniach biurowych wyznaczonych przez Zamawiającego.

Treść ogłoszenia

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Informacja z otwarcia ofert

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty