Świadczenia wychowawcze -terminy składania wniosków

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przypomina, że złożenie wniosku o świadczenie wychowawcze 500+  do końca października br. umożliwi kontynuację wypłat świadczenia przez kolejne 12 miesięcy.

Poniższa infografika, przygotowana przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zestawia termin złożenia kompletnego wniosku z ustawowym terminem jego rozpatrzenia i realizacją wypłaty.