Dodatek mieszkaniowy dla najemców i podnajemców powiększony o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

Szanowni Państwo,

Od 05 stycznia 2021 najemcy i podnajemcy lokali mieszkalnych mogą ubiegać się o przyznanie dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19. Ten rodzaj świadczenia jest skierowany wyłącznie do osób zajmujących lokal na podstawie umowy najmu i podnajmu, których gospodarstwo domowe w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku o dodatek mieszkaniowy osiągnęło dochód o 25 % niższy niż średni miesięczny dochód osiągnięty w 2019 roku.

Do pobrania:

Informacja prawna o przyznawaniu dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu z Funduszu przeciwdziałania Covid-19.

Wzór Adnotacji -wniosku o dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.