Zamówienia powyżej 30 tyś. euro


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017/UP Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu”.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017/UP Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu”.