Zamówienia do 30 tyś. euro

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8/2018 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenie dla 6 osób w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, świadczenia alimentacyjne, świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2018/2019.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 7/2018 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: zakup i dostawę nowych, wolnych od wad 3 urządzeń wielofunkcyjnych oraz 2 niszczarek dokumentów na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 6/2018 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: usługę dostępu do systemu elektronicznej bazy aktów prawnych w zakresie rachunkowości budżetowej na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 5/2018 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, regałów archiwalnych metalowych na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 4/2018 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Dziale Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74 w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2018 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Dziale Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74 w okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 2/2018 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: wykonanie usługi programistycznej w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w zakresie wykonywania niezbędnych modyfikacji aplikacji, w szczególności w związku z koniecznością dostosowania ich do zmieniających się przepisów prawa oraz wytycznymi Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie, usuwaniu błędów aplikacji zgodnie z zgłoszeniami Centrum, dokonywanie niezbędnych zmian oraz optymalizacji bazy danych, mających bezpośredni wpływ na poprawę wydajności aplikacji. W okresie od dnia zawarcia umowy do 31.12.2018r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1/2018 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 01.02.2018 r. – 31.12.2018 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 26/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: Zakup i dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych z normami branżowymi: 32 szt. komputerów PC wraz z oprogramowaniem, oraz 43 licencji Microsoft Office Standard 2016 SNGL MVL z prawem do obniżenia wersji Microsoft Office standard 2010 SNGL MVL na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu”.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 25/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: Usługę grupowego ubezpieczenia na życie pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 01.02.2018 r. do 31.01.2019 r.”


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 24/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i sukcesywną dostawę regenerowanych, zamiennych i nowych wolnych od wad tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz na usługę naprawy, regeneracji oraz czyszczenia drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w 2018 r.”


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na:   „usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 22/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na:   „uzyskanie od dnia 01.01.2018 r. do dnia 12.2018r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome 56.x lub Mozilla Firefox 51.x lub Microsoft Edge lub nowszych na WinXP/Win7/Win8 lub późniejsze) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 21/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: „Zakup i dostawę fabrycznie nowych, nieużywanych, nieuszkodzonych: sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem, urządzeń wielofunkcyjnych, drukarek oraz programu antywirusowego na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.”


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 20/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na:   „wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Dziale Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74 w okresie: 01.01.2018 r. – 31.12.2018 r.”


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 19/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 18/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, w ramach umowy zlecenie – w ilości 434 godzin, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE nr 17/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowej, pełnowartościowej, wolnej od wad, wykonanej zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi, szafy na akta wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 16/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od dnia podpisania umowy do dnia 31.12.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 15/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenia dla 7 osób w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 14/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, na podstawie umowy zlecenia dla 7 osób w ramach akcji przyjmowania wniosków na świadczenia rodzinne, alimentacyjne i świadczenia wychowawcze 500+ na okres zasiłkowy 2017/2018 


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na dostawę druków na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu w okresie od 01.07.2017 r. do 31.12.2017 r.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 12/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług zakup i dostawę fabrycznie nowej, pełnowartościowej, wolnej od wad maszyny serwerowej na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 11/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie, w ramach umowy zlecenie – w ilości 434 godzin, w terminie 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 10/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług zakup i dostawę fabrycznie nowej, pełnowartościowej, wolnej od wad maszyny serwerowej na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 9/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: świadczenie usług dostępu do obiektów sportowo – rekreacyjnych na podstawie imiennych kart sportowych dla pracowników Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 8/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na: wykonaniu i dostawie  2000 szt. plastikowych kart CR 80 z wzorem graficznym Toruńskiej Karty Dużej Rodziny, dwustronnie zadrukowanych, niespersonalizowanych zgodnie z projektem Zamawiającego na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 7/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na usługę polegającą na: przygotowaniu podłoża, zakupie wykładziny PCV dla Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie z siedzibą przy ul. Batorego 38/40 w Toruniu wraz z dostawą i montażem w pomieszczeniach biurowych wyznaczonych przez Zamawiającego.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 6/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na: ”zakup i dostawę 5 sztuk fabrycznie nowych i wolnych od wad niszczarek dokumentów na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu”.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na:   „wykonanie usługi w zakresie sprzątania i utrzymania w czystości pomieszczeń biurowych, sanitariatów i korytarza w Dziale Świadczeń Wychowawczych Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu, znajdującym się przy Bydgoskiej 74 w okresie: 01.04.2017 r. – 31.12.2017 r.”.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 4/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zwraca się z uprzejmą prośbą o przygotowanie oferty, której przedmiotem jest usługa wykonania, dostawy i montażu fabrycznie nowych, pełnowartościowych, wolnych od wad, wykonanych zgodnie z obowiązującymi normami branżowymi mebli wraz z wyposażeniem na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „uzyskanie do dnia 12.2017 r. dostępu poprzez sieć Internet (strona internetowa Wykonawcy z użyciem – po stronie Zamawiającego – przeglądarki internetowej Google Chrome 56.x lub Mozilla Firefox 51.x lub Microsoft Edge lub nowszych na WinXP/Win7/Win8 lub późniejsze) do systemu elektronicznej informacji prawnej, przy jednoczesnym korzystaniu z programu przez 6 osób przez 24 godziny 7 dni w tygodniu.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „zakup i sukcesywną dostawę regenerowanych, zamiennych i nowych wolnych od wad tonerów oraz materiałów eksploatacyjnych do drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie oraz na usługę naprawy, regeneracji oraz czyszczenia drukarek/urządzeń wielofunkcyjnych znajdujących się na stanie Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie ”.


ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2017 Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu zaprasza do złożenia oferty na „Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym na potrzeby Toruńskiego Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu”.