Załatw sprawę przez internet

Przypominamy, że sprawy realizowane przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, związane ze:

  • świadczeniami wychowawczymi (program „Rodzina 500+”),
  • świadczeniami rodzinnymi (m.in. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – tzw. „becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny),
  • świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,

można załatwiać za pomocą ePUAP  (elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej). ePUAP to ogólnopolska platforma teleinformatyczna służąca do komunikacji obywateli i przedsiębiorców z jednostkami administracji publicznej w ujednolicony, standardowy sposób.

Pyania, wnioski związane z ww. świadczeniami, a także w innych sprawach kierowane do Centrum, należy przesyłać za pośrednictwem platformy ePUAP na adres skrzynki podawczej „/TCSR/SkrytkaESP”.

Przypominamy, że aby skorzystać z zasobów tego systemu, należy założyć profil zaufany na stronie internetowej www.epuap.gov.pl. Profil zaufany można założyć i potwierdzić online za pośrednictwem bankowości elektronicznej lub założyć go online i potwierdzić w jednym z wym. poniżej punktów potwierdzającym:

Delegatura Kuj. – Pom. Urzędu Wojewódzkiego w Toruniu  ul. Moniuszki 15-21
       Urząd Miasta Torunia ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (budynek główny)

ul. Grudziądzka 126b (Punkt Informacyjny Urzędu    Miasta)

ul. Wały gen. Sikorskiego 8 (Wydział Rejestracji i Ewidencji)

ul. Batorego 38/40 (Wydział Spraw Administracyjnych)

Pierwszy Urząd Skarbowy           w Toruniu Szosa Chełmińska 34/36

 

Drugi Urząd Skarbowy               w Toruniu ul. Mazowiecka 63
               Idea Bank S.A ul. Królowej Jadwigi 16
                 mBank S.A. ul. Chełmińska 21
                 mBank S.A. ul. Czerwona Droga 1-6