Wysokość opłaty za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 lutego 2017 r. od  1 marca 2017 r. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny pozostaje w wysokości 9,21 zł. Ta wysokość opłaty obowiązywać będzie do 28 lutego 2018 r.

Przypominamy, że wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny przyjmowane są w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie przy ul. Batorego 38/40, od poniedziałku do piątku w godz. 7.30 – 17.00.