Zasiłek pielęgnacyjny

KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY ?

niepełnosprawnemu dziecku osobie niepełnosprawnej powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności osobie powyżej 16 roku życia, jeżeli legitymuje się orzeczeniem
o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, jeżeli niepełnosprawność powstała w wieku
do ukończenia
21 roku życia
osobie, która ukończyła 75 lat

Zasiłek pielęgnacyjny przyznaje się w celu częściowego pokrycia wydatków wynikających z konieczności zapewnienia opieki i pomocy innej osoby w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.

Aby otrzymać zasiłek pielęgnacyjny należy spełnić jeden z niżej wskazanych warunków:

  • posiadać orzeczenie o zaliczeniu do osób niepełnosprawnych dziecka do lat 16 lub o niepełnosprawności w stopniu znacznym lub o niepełnosprawności w stopniu umiarkowanym, jeżeli niepełnosprawność powstała do ukończenia 21 roku życia;
  • mieć ukończone 75 lat

Wysokość zasiłku pielęgnacyjnego:

Wymagane dokumenty:

Miejsce złożenia dokumentów

Termin i sposób załatwienia

Podstawa prawna

Informacje dodatkowe