Świadczenia rodzinne -terminy składania wniosków na okres zasiłkowy 2017/2018

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie przypomina, że złożenie wniosku o zasiłek rodzinny i specjalny zasiłek opiekuńczy na okres zasiłkowy 2017/2018 do końca listopada br. umożliwi kontynuację wypłat tych świadczeń przez kolejne 12 miesięcy.

Poniższa grafika zestawia termin złożenia kompletnego wniosku z ustawowym terminem jego rozpatrzenia i realizacją wypłaty.