Prezydent podpisał ustawę dot. skuteczniejszego egzekwowania alimentów

6 maja 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płacenia.

Dotychczas przestępstwo niealimentacji karane było karą do dwóch lat więzienia w przypadku uporczywego niepłacenia, które dziecko naraża na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych.

Zgodnie z nowym rozwiązaniem osoby, których łączna wysokość zaległości alimentacyjnych wyniesie „równowartość co najmniej trzech świadczeń okresowych” (zwykle miesięcznych), będą mogły zostać ukarane karą pozbawienia wolności do roku; nie będzie miała przy tym znaczenia sytuacja dziecka. Jeżeli sąd ustali, że nie płacąc rodzic naraził dziecko na niemożność zaspokojenia podstawowych potrzeb życiowych kara będzie mogła być wyższa – do dwóch lat pozbawienia wolności.

Nowelizacja wprowadza możliwość tzw. „czynnego żalu”: jeżeli rodzic zapłaci w całości zaległe alimenty w ciągu 30 dni od daty pierwszego przesłuchania w charakterze podejrzanego to, zgodnie z nowymi przepisami, będzie traktowany łagodniej (albo w ogóle nie będzie podlegał karze, albo sąd odstąpi od wymierzenia kary).

Ustawa wejdzie w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia.