Akty Prawne

 


Akty prawne dotyczące Toruńskiej Karty Dużej Rodziny

Uchwała Nr 360/16 Rady Miasta Torunia z dnia 21 lipca 2016 r. w sprawie wprowadzenia na terenie Gminy Miasta Toruń programu pn. „Program Rodzina Razem – Toruń dla Pokoleń” pdf Zarządzenie Nr 326 Prezydenta Miasta Torunia z dnia 26.10.2016 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania,Czytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń wychowawczych

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowaniaCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczenia z ustawy “Za życiem”

ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – KodeksCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące zasiłku dla opiekuna

ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowaniaCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Z 2016, 1518 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają byćCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń alimentacyjnych

Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. z 2017, poz. 489, ze zm.) Ustawa z dnia 7 lipca 2017 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodzin (Dz. U. z 2017, poz. 1428) Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r.Czytaj dalej

Akty prawne dotyczące Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny

Ustawa z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. z 2016 r. poz. 785 ze zm.) pdf Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w  sprawie sposobu unieważnienia Karty Dużej Rodziny, wzorów graficznych oraz szczegółowego zakresuCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące dodatku mieszkaniowego

Ustawa  z   dnia  21  czerwca  2001  roku  o  dodatkach  mieszkaniowych /Dz.U. 2017, poz. 180./ Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001 roku w sprawie dodatków mieszkaniowych /Dz.U. Nr 156, poz.1817/ ze zmianą –Rozporządzenie w sprawie dodatków mieszkaniowych z dnia 29Czytaj dalej

Akty prawne dotyczące dodatku energetycznego

Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997r. o zmianie ustawy Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw /t.j. Dz.U. 2017, poz.220 ze zm./ Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 roku o dodatkach mieszkaniowych /Dz.U. 2017 poz.180/, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2001Czytaj dalej