Jak uzyskać świadczenie wychowawcze?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Z pomocy mogą skorzystać rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia.

Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto.

Komu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Gdzie można złożyć wniosek o przyznanie świadczenia wychowawczego?
Ile wynosi świadczenie wychowawcze?

 

 

 

 

 

 

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

 

Wiek dziecka, a prawo do świadczenia wychowawczego?
Kiedy świadczenie wychowawcze nie przysługuje?
Alimenty a świadczenie wychowawcze
Od jakiego momentu przysługuje świadczenie wychowawcze?
Kiedy składać kolejny wniosek?
Kryterium dochodowe
Na wniosku zaznaczono, że wnioskodawca lub członek jego rodziny przebywa za granicą – co dzieje się z wnioskiem?
Jak wypłacane jest świadczenie wychowawcze?
Kiedy świadczenie wychowawcze jest wypłacane?
Jakie zmiany należy zgłaszać w każdym przypadku?
Jakie zmiany należy zgłaszać kiedy otrzymuje się świadczenie na pierwsze dziecko?
Kiedy świadczenie wychowawcze uznawane jest za nienależnie pobrane i co to oznacza?
Czym jest utrata dochodu i jakie dokumenty należy przedstawić w takim przypadku?
Czym jest uzyskanie dochodu i jakie dokumenty należy przedstawić w takim przypadku?
[/su_spoiler]