Opłata za wydanie duplikatu karty

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 lutego 2017 r. od  1 marca 2017 r. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny pozostaje w wysokości 9,21 zł. Ta wysokość opłaty obowiązywać będzie do 28 lutego 2018 r.

Opłatę należy uiścić na wskazany niżej nr konta:

Wydział Księgowości UMT nr konta 63 1160 2202 0000 0001 6368 9401

z dopiskiem: opłata za wydanie duplikatu KDR