Nowy partner do obsługi ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

O wyborze nowego partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny (KDR) poinformowało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: wybrano organizację pozarządową Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Ma to przyczynić się do poszerzenia kręgu podmiotów oferujących uprawnienia posiadaczom Karty.

Na konieczność zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu Karty Dużej Rodziny wskazywała Najwyższa Izba Kontroli. Podkreślono ograniczoną skuteczność Karty ze względu na brak firm odpowiadających potrzebom rodzin wielodzietnych i małe zróżnicowanie terytorialne miejsc ofert przedstawianych przez partnerów.

W Polsce wydano  Kart Dużych Rodzin korzysta aktualnie ponad 361 tys. rodzin, co oznacza ponad  milion dzieci korzystających z Kart.

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny to system zniżek dla rodzin wielodzietnych. Karta Dużej Rodziny przyznawana jest rodzinie, która utrzymuje przynajmniej trójkę dzieci, dotyczy to także rodzin zastępczych oraz rodzinnych domów dziecka. Karta przyznawana jest bez względu na sytuację dochodową rodziny.

W Toruniu z ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny korzysta 4 826 osób, w tym 3 080 dzieci.

Przypominamy, że od 1 stycznia 2017 r. zadania związane z wydawaniem kart przejęło Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie.

Więcej informacji o trybie i warunkach wydawania > Ogólnopolskiej Karty Dużych RodzinToruńskiej Karty Dużej Rodziny.