Nowelizacja prawa w świadczeniach: zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla obywatela.

13 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 23 marca br. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 777).

Regulacja wprowadza zmiany w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych,  świadczeń z funduszu alimentacyjnego, świadczeń wychowawczych (500+), Karty Dużej Rodziny, a także świadczeń z pomocy społecznej.

Nowelizacja zmniejszy liczbę zaświadczeń składanych przez osoby ubiegające się o świadczenia oraz umożliwi realizatorowi świadczeń (nasze Centrum) samodzielną weryfikację  m. in.  zamieszkiwania na terytorium RP osób wnioskujących o przyznanie świadczeń oraz członków ich rodzin.

Zmiany przepisów wpisują się w prowadzone przez Ministra Cyfryzacji prace w ramach programu „Od papierowej do cyfrowej Polski”. Jest to kolejny krok mający ułatwić obywatelowi ubieganie się o świadczenia bez konieczności wielu wizyt w urzędach.

Przydatne linki:

https://mc.gov.pl/projekty/od-papierowej-do-cyfrowej-polski/opis-projektu

http://dziennikustaw.gov.pl/du/2017/777/1