Nieopodatkowane 500+

W związku z pytaniami telefonicznymi od naszych klientów wyjaśniamy, że świadczenia wychowawcze, podobnie jak inne pieniężne formy pomocy publicznej, realizowane przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe i energetyczne), są świadczeniami nieopodatkowanymi. Wobec tego osoby otrzymujące świadczenia m.in. w ramach Programu Rodzina 500+ nie uwzględniają otrzymanych kwot w deklaracji rocznej za 2016 rok, a tut. Centrum nie wystawia deklaracji PIT-11.

Jednocześnie przypominamy, że obecnie trwający okres świadczeniowy, na który przyznano świadczenia wychowawcze (500+), zakończy się 30 września 2017 r. Nabór wniosków o świadczenie 500+ na nowy okres świadczeniowy 2017/2018 (trwający od 1 października 2017 r. do 30 września 2018 r.) rozpocznie się od 1 sierpnia 2017 roku. Zgodnie z przepisami ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia wychowawcze na okres 2017/2018 złoży wniosek wraz z dokumentami do 31 sierpnia 2017 r. wydanie decyzji oraz wypłata świadczenia, przysługującego za październik (czyli 1-szy miesiąc nowego okresu) nastąpi do 31 października 2017 r. W przypadku złożenia wniosku wraz z dokumentami w okresie od 1 września 2017 r. do 31 października 2017 r. ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących za październik nastąpi do dnia 30 listopada 2017 r.