KOMUNIKAT W SPRAWIE REALIZACJI WYPŁAT ŚWIADCZEŃ WYCHOWAWCZYCH (PRZYZNANYCH) NA WNIOSKI ZŁOŻONE W DNIACH 1-31 SIERPNIA 2017 R.

Informujemy, że kompletne, zawierające wszystkie niezbędne informacje, wnioski o świadczenia wychowawcze (500+), złożone w dniach 1 – 31 sierpnia 2017 r., zostały – zgodnie z terminem wskazanym w ustawie* – zrealizowane do końca października. Oznacza to, że tut. Centrum, w przypadku wydania na wniosek decyzji przyznającej świadczenie, dokonało przelewu na konto wnioskodawcy do 31 października.

Jeżeli złożony wniosek nie zawiera wszystkich niezbędnych informacji to do osoby ubiegającej się o świadczenie kierowane jest wezwanie do jego uzupełnienia, lub/i do właściwej instytucji przesyłane jest odpowiednie pytanie o okoliczności mające wpływ na prawo do świadczenia.

Wypłaty świadczeń za październik dla wnioskodawców, których wnioski zostaną uzupełnione, będą odbywały się systematycznie, natychmiast po ich rozpatrzeniu i wydaniu decyzji przez tut. Centrum – przez to, że konieczne okaże się uzupełnienie wniosku, wnioskodawca nie utraci prawa do świadczenia.

 

*Art. 21 ust. 4 ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci:
W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze na kolejny okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata tego świadczenia następuje do dnia 31 października.