Karta Dużej Rodziny – na weekend i wakacje

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest programem skierowanym do rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość uprzywilejowanego korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy usług transportowych na terenie całego kraju. Zniżki oferują nie tylko instytucje publiczne, ale również przedsiębiorcy prywatni. Miejsca honorujące Kartę Dużej Rodziny oznaczone są znakiem „Tu honorujemy Kartę Dużej Rodziny”. Wykaz zniżek dostępnych w ramach Karty Dużej Rodziny jest dostępny na stronie:

Wyszukiwanie partnerów Karty Dużej Rodziny

Szczególnie atrakcyjną ofertę, z perspektywy zbliżających się długich weekendów oraz wakacji, oferują przewoźnicy transportu kolejowego. Rodzice oraz małżonkowie rodziców posiadających Kartę Dużej Rodziny otrzymują ustawowe zniżki na przejazdy kolejowe – 37% zniżki na bilety jednorazowe oraz 49% na bilety miesięczne.

Dodatkowo przewoźnicy oferują:

  1. PKP Intercity S.A. oferuje 30% zniżkę dla każdej osoby posiadającej Kartę Dużej Rodziny na przejazdy jednorazowe, jeżeli przejazdy tym samym pociągiem, w tej samej klasie, będą odbywały jednocześnie min. 2 osoby, również w przypadku gdy osoby nie są członkami tej samej rodziny. Zniżka łączy się z ustawowymi ulgami.
  2. Przewozy Regionalne oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny zakup pierwszej REGIOkarty rocznej w cenie 140 zł (cena normalna wynosi 175 zł). REGIOkartę należy zakupić dla każdego członka rodziny. Posiadacz REGIOkarty może kupić bilet według taryfy RAZEM, co w przypadku nabycia biletu jednorazowego pozwala obniżyć cenę o 30%, a w przypadku biletu miesięcznego o 15%. Posiadacz

REGIOkarty ma możliwość nabywania tańszych biletów na przejazdy na trasach obsługiwanych przez Przewozy Regionalne, Arriva RP, Koleje Dolnośląskie, Koleje Śląskie, Koleje Wielkopolskie. Zniżki oferowane przez Przewozy Regionalne łączą się z ustawowymi ulgami.

  1. „Koleje Wielkopolskie” oferują posiadaczom Karty Dużej Rodziny możliwość nabycia Karty Wielkopolskiej ze zniżką 20 zł od ceny nominalnej. Uprawnienie to nie łączy się z innymi: przecenami, rabatami, promocjami i zniżkami Partnera.

Do tej pory wydano 1,74 mln Kart dla 373 tys. rodzin wielodzietnych. Miesięcznie średnio składanych jest ok. 5 tys. wniosków o przyznanie Karty. Zniżki oferuje ok. 1600 firm i instytucji.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie rozpatruje wnioski o przyznanie Ogólnopolskiej Karty Dużej Rodziny, jak i wnioski o przyznanie Toruńskiej Karty Dużej Rodziny.

Do dnia 31.03.2017 r. wydano 4241 Ogólnopolskich Kart Dużej Rodziny dla 994 rodzin wielodzietnych, miesięcznie składanych jest ok. 26 wniosków.

Począwszy od 2014 r. wydano Toruńskie Karty Dużej Rodziny dla 551 rodzin wielodzietnych (dane na 31.03.2017 r.), miesięcznie składanych jest ok. 21 wniosków. Zniżki oferuje ok. 60 partnerów.