Jak otrzymać dodatek energetyczny

Dodatek Energetyczny– świadczenie dla osób pobierających dodatek mieszkaniowy

 

Należy spełnić jednocześnie następujące warunki:

  1. posiadać umowę sprzedaży lub umowę kompleksową z dostawcą energii elektrycznej ,(umowa na tą samą osobę, która pobiera dodatek mieszk.)
  2. mieć przyznany dodatek mieszkaniowy ( ta sama osoba, która jest stroną umowy z dostawcą energii elektrycznej)
  3. zamieszkiwać w miejscu dostarczania energii elektryczne

 

Jeżeli są spełnione powyższe warunki należy:

  1. złożyć wniosek o przyznanie dodatku energetycznego w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie,
  2. dostarczyć wraz z wnioskiem kserokopię umowy sprzedaży lub umowy kompleksowej zawartej z dostawcą energii elektrycznej oraz kserokopię faktury za ostatni okres rozliczeniowy.

 

Wypełniony wniosek wraz z innymi dokumentami należy złożyć w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie w Toruniu przy ul. Batorego 38/40 w godzinach od 7:30-17:00. telefony: 56 657-72-04   657-72-05   657-72-06

 

Informujemy, że w trakcie przyjmowania wniosku o przyznanie dodatku energetycznego mogą pojawić się nowe okoliczności, które będą wymagały dostarczenia dodatkowych dokumentów.

Wysokość dodatku energetycznego jest ogłoszona w Obwieszczeniu Ministra Energii z dnia 13.04.2017 r. (Monitor Polski 2017, poz. 394) i w okresie od 01.05.2017r. do 30.04.2018r. wynosi miesięcznie:

11,35 zł dla gospodarstwa domowego 1 – osobowego

15,77 zł dla gospodarstwa domowego 2-4 osobowego

18,92 zł dla gospod. domowego 5 i więcej osobowego

PODSTAWA PRAWNA: