Informacja o wypłacie świadczeń w grudniu

Przypominamy, że – zgodnie z ustawowymi terminami rozpatrywania wniosków na nowy okres zasiłkowy 2017/2018 – ostatniego dnia grudnia upłynie termin realizacji wypłat naliczonych w efekcie rozpatrzenia kompletnych wniosków:

o świadczenia wychowawcze (500+) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego – złożonych w okresie od 1 do 31 października;

o świadczenia rodzinne – złożonych w okresie od 1 września do 31 października.

Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie informuje, że świadczenia wychowawcze (500+), rodzinne oraz z funduszu alimentacyjnego zostały wypłacone, zgodnie z harmonogramem, w dniu 19 grudnia. Wypłata objęła świadczenia przyznane w efekcie pozytywnego rozpatrzenia wszystkich kompletnych wniosków, których termin realizacji przypada w grudniu (jak wyżej).

Wnioski uzupełniane (kompletowane) będą realizowane bieżąco, niezwłocznie. W dniach 27-29 grudnia przewidywana jest dodatkowa wypłata świadczeń przyznanych na wnioski, które zostaną do tego czasu uzupełnione i rozpatrzone.

Wcześniej, w ustawowym terminie, zrealizowano wypłatę dodatków mieszkaniowych i energetycznych.