Dokumenty do pobrania dotyczące świadczenia pielęgnacyjnego

  1. druk wniosku o świadczenie pielęgnacyjne – pdf doc;
  2.  w razie konieczności proszę pobrać odpowiedni wzór oświadczenia:
    1.  oświadczenie o formie płatności pdf doc;
    2.  oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego pdf doc;
    3.  oświadczenie o niekorzystaniu przez więcej niż 5 dni w tygodniu z całodobowej opieki nad dzieckiem umieszczonym w placówce zapewniającej całodobową opiekę, w tym w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym – pdf doc.