Dokumenty do pobrania dotyczące jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka

  1. druk wniosku o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka – pdf doc;
  1. w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia/zaświadczenia:
    1. oświadczenie o formie płatności – pdf doc,
    2. zaświadczenie lekarskie – pdf doc.