Dokumenty do pobrania dotyczące dodatków mieszkaniowych

Wniosek o przyznanie dotacji mieszkaniowej pdf doc

Zobacz

Załącznik 1 – zaświadczenie o dochodach pdf doc

Załącznik 2 – informacje o lokalu pdf doc

Zobacz

Załącznik 3 – informacja zarządcy domu pdf doc

Zobacz

Załącznik 4 – karta opłata za wodę pdf doc

Załącznik 5 – Oświadczenie o uzyskiwanych dochodach z działalności gospodarczej pdf doc

Wypełniony wniosek o przyznawanie dotacji mieszkaniowej pdf doc

Zobacz

KARTA INFORMACYJNA