Kategoria: Świadczenia

Informacja dot. rozpatrywania wniosków o świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres świadczeniowy 2018/2019

Szanowni Państwo, w lipcu oraz sierpniu 2018 r. do tut. Centrum wpłynęły 9663 wnioski o ustalenie prawa do świadczeń wychowawczych. Termin rozpatrzenia kompletnych wniosków na nowy okres świadczeniowy, złożonych w w tym okresie upłynie 31 października 2018 r. Informujemy, że do dzisiaj zakończono rozpatrywanie 8242 wniosków. W pozostałych sprawach trwają czynnościCzytaj dalej

Dokumenty do pobrania dotyczące zasiłku dla opiekuna

druk wniosku o zasiłek dla opiekuna – pdf doc; w razie konieczności pobrać odpowiedni wzór oświadczenia: oświadczenie o formie płatności – pdf doc; oświadczenie potrzebne do ustalenia obowiązku ubezpieczenia emerytalno – rentowego i zdrowotnego – pdf doc; oświadczenie o niekorzystaniu przez więcejCzytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń wychowawczych

ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r. poz. 195); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz.U. z 2016 r. poz.Czytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczenia z ustawy „Za życiem”

ustawa z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz.U. z 2016 r., poz. 1860), ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r.Czytaj dalej

Akty prawne dotyczące zasiłku dla opiekuna

ustawa z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162); ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 1518 ze zm.); ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U z 2017 r. poz.Czytaj dalej

Akty prawne dotyczące świadczeń rodzinnych

Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (t.j. Dz. U. Z 2016, 1518 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 lipca 2017 r. w sprawie sposobu i trybu postępowania w sprawach o przyznanie świadczeń rodzinnych oraz zakresu informacji, jakie mają być zawarte we wniosku, zaświadczeniachCzytaj dalej

Jak uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego?

Do świadczenia z funduszu alimentacyjnego ma prawo osoba uprawniona do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli egzekucja okazała się bezskuteczna. Aby uzyskać świadczenia z funduszu alimentacyjnego należy spełniać JEDNOCZEŚNIE następujące warunki: posiadać zasądzone alimenty od rodzicaCzytaj dalej