Komunikat w sprawie wzorów wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018

22 maja 2017 r. Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej poinformowało, że wzory wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz załączników do tych wniosków, w oparciu o które ustalane będzie prawo do ww. świadczeń na kolejny okres zasiłkowy/świadczeniowy 2017/2018,Czytaj dalej

0 komentarzy

Długi alimentacyjne rosną, zmiany prawa wchodzą w życie

Prawie 10,5 mld zł wyniosły na koniec kwietnia długi alimentacyjne zgłoszone do BIG InfoMonitor. Kwota przyrasta o ok. 100 mln zł miesięcznie. Wydatki z państwowego Funduszu Alimentacyjnego na rzecz dzieci, których rodzice odmawiają płacenia alimentów, wynoszą co roku ok. 1,5Czytaj dalej

0 komentarzy

Prezydent podpisał ustawę dot. skuteczniejszego egzekwowania alimentów

6 maja 2017 r. Prezydent RP Andrzej Duda podpisał nowelizację Kodeksu karnego mającą pomóc w efektywniejszym egzekwowaniu świadczeń alimentacyjnych i zapobiegać uchylaniu się od ich płacenia. Dotychczas przestępstwo niealimentacji karane było karą do dwóch lat więzienia w przypadku uporczywego niepłacenia, któreCzytaj dalej

0 komentarzy

Od 01.05.2017 nowe wysokości dodatków energetycznych

Od dnia 1 maja 2017 r. będą obowiązywały nowe wysokości zryczałtowanych dodatków energetycznych dla osób pobierających dodatki mieszkaniowe. Na podstawie Obwieszczenia Ministra Energii z dnia 13.04.2017 r. wysokość dodatku energetycznego obowiązująca od 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r. dla poszczególnych gospodarstw domowych wynosi: Wnioski o przyznanieCzytaj dalej

0 komentarzy

Nowelizacja prawa w świadczeniach: zmniejszenie obciążeń biurokratycznych dla obywatela.

13 kwietnia br. w Dzienniku Ustaw RP opublikowano ustawę z dnia 23 marca br. o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 777). Regulacja wprowadza zmiany w przepisach dotyczących świadczeń rodzinnych,  świadczeń z funduszuCzytaj dalej

0 komentarzy

Karta Dużej Rodziny – na weekend i wakacje

Ogólnopolska Karta Dużej Rodziny jest programem skierowanym do rodzin z co najmniej trojgiem dzieci. Oferuje system zniżek oraz dodatkowych uprawnień. Jej posiadacze mają możliwość uprzywilejowanego korzystania z oferty kulturalnej, rekreacyjnej czy usług transportowych na terenie całego kraju. Zniżki oferują nieCzytaj dalej

0 komentarzy

Rok programu „Rodzina 500+” w Toruniu

Rok temu, 1 kwietnia 2016 r., weszła w życie ustawa o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, wprowadzająca świadczenie wychowawcze (500+). W Toruniu od początku programu przyjęto 13879 wniosków o przyznanie świadczeń wychowawczych. Ponad 33 % wszystkich wniosków wpłynęło drogą elektroniczną. Do końca marcaCzytaj dalej

0 komentarzy

Toruńska Karta Dużej Rodziny – zmiana druków

Od 22 marca 2017 r. obowiązuje (Zarządzenie PMT Nr 68) nowy druk wniosku o przyznanie lub wydanie duplikatu Toruńskiej Karty Dużej Rodziny, wraz z załącznikami. Nowe druki do pobrania tutaj. Przypominamy, że wnioski o przyznanie Karty Dużej Rodziny lub wydanie duplikatu Karty DużejCzytaj dalej

0 komentarzy

Posłowie zagłosowali za zmianami przepisów o karaniu za niepłacenie alimentów (art. 209 Kodeksu karnego)

23 marca br. Sejm przyjął (za: 430 posłów, przeciw: 1, wstrzymało się: 5) ustawę nowelizującą Kodeks karny w zakresie przestępstwa niealimentacji, określonego w art. 209. Teraz projekt ustawy trafi do Senatu. Aktualnie przestępstwo niealimentacji karane jest karą do dwóch latCzytaj dalej

0 komentarzy

Załatw sprawę przez internet

Przypominamy, że sprawy realizowane przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie, związane ze: świadczeniami wychowawczymi (program „Rodzina 500+”), świadczeniami rodzinnymi (m.in. zasiłek rodzinny wraz z dodatkami, jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia się dziecka – tzw. „becikowe”, zasiłek pielęgnacyjny), świadczeniami z funduszu alimentacyjnego,Czytaj dalej

0 komentarzy

Wysokość opłaty za wydawanie duplikatu Karty Dużej Rodziny

Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z 17 lutego 2017 r. od  1 marca 2017 r. opłata za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny pozostaje w wysokości 9,21 zł. Ta wysokość opłaty obowiązywać będzie do 28 lutego 2018 r. Przypominamy, że wnioski o przyznanieCzytaj dalej

0 komentarzy

Nowe kryterium dochodowe w dodatkach mieszkaniowych

Od dnia 1 marca 2017 r. obowiązuje nowe kryterium dochodowe w ustawie o dodatkach mieszkaniowych, które dla poszczególnych gospodarstw domowych wynosi:

0 komentarzy

Nieopodatkowane 500+

W związku z pytaniami telefonicznymi od naszych klientów wyjaśniamy, że świadczenia wychowawcze, podobnie jak inne pieniężne formy pomocy publicznej, realizowane przez Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie (świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, dodatki mieszkaniowe i energetyczne), są świadczeniami nieopodatkowanymi. Wobec tego osobyCzytaj dalej

0 komentarzy

Nowy partner do obsługi ogólnopolskiego programu Karta Dużej Rodziny.

O wyborze nowego partnera do obsługi programu Karta Dużej Rodziny (KDR) poinformowało w ubiegłym tygodniu Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej: wybrano organizację pozarządową Związek Dużych Rodzin „Trzy Plus”. Ma to przyczynić się do poszerzenia kręgu podmiotów oferujących uprawnienia posiadaczom Karty.Czytaj dalej

0 komentarzy

Styczniowe wypłaty świadczeń

W dniach 24 i 25 stycznia 2017 r. Toruńskie Centrum Świadczeń Rodzinie po raz pierwszy zrealizowało wypłaty świadczeń. We wtorek, 24 stycznia, wykonano przelewy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnych zasiłków opiekuńczych, świadczeń rodzicielskich, jednorazowych zapomóg z tytułuCzytaj dalej

0 komentarzy